Home Projecten Transport Verwerken Informatie

Welkom op de website van Grondbank Het Groene Hart BV.


Wij zijn een leverancier van grond en bouwstoffen en zijn gespecialiseerd in (met name) de grootschalige toepassingen van grond en verwerking van baggerspecie.

Onze activiteiten zijn ondermeer: beheer van Tijdelijke Opslag Plaatsen, grondhandel, verwerking van baggerspecie in eigen baggerdepots, afdekken van stortplaatsen, levering van ophoogzand, aanvulgrond, verwerking van kolkenvuil, veegvuil, reinigen van grond (middels thermisch reinigen, wassen, zeven, biologisch) etc.

Wij borgen ons bedrijfsproces met de ISO-norm en beschikken over de BRL-normen zoals de BRL 9335 met het certificaat BRL 9335-1: “Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond”.

Met het bezoeken van deze website krijgt u een indruk van onze werkzaamheden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan zijn wij u graag van dienst.

Joop Bolk
(Directeur Grondbank Het Groene Hart BV)

Grondbank Het Groene Hart B.V. Postbus 226 2740 AE Waddinxveen, Tel. 0180-328222 Fax. 0847-372863 , E-mail:info@ghgh.nl